Aidu Veemaa

Aidu Veemaa on suletud Aidu põlevkivikrajääri rajatav spordi- ja vabaajakeskus, mille südameks on rahvusvahelistele nõuetele vastav sõudekanal, veresoonteks kümneid kilomeetreid tehisveekogusid ning kõike seda hoiab elavana vee peal, vee sees ja vee ääres toimuvad aktiivsed tegevused: sõudmine, aerutamine, veemoto, sukeldumine, purjetamine, matkamine jms. Lühidalt – Aidu Veemaa on parim paik maailmatasemel spordivõistlustele ning kõigile, kes peavad lugu aktiivsest puhkusest.

Veespordikeskuse lugu sai alguse juba 2008. a kui Eesti Maaülikooli magistrandid professor Kalev Sepa juhtimisel Aidu karjääris välipraktikumi läbi viisid. Kõige muude tegevuste hulgas, mis tulevikus suletud karjäärialal teha võiks, pakuti välja ka Eestis esimese rahvusvahelistele nõuetele vastava sõudekanali rajamine. 2009. a detsembrikuus allkirjastasid huvitatud osapooled Eesti Olümpiakomitees ühiste kavatsuste protokolli ala arendamiseks. 2010. a valmis "Aidu sõudekanali ja veespordi- ning vabaajakeskuse välja arendamise kava". 2011. a kehtestati ala teemaplaneering ning Maidla vald, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Sõudeliit, Eesti Aerutamisföderatsioon ning Eesti Veemotoliit asutasid sihtasutuse Aidu Veespordikeskus, mille eesmärgiks on kaasaegse veespordi- ja vabajakeskuse välja arendamine.